کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

26
با خرید این محصول 12 امتیاز دریافت کنید.
موجود در انبار
جدیدترین ویرایش تا 24 خرداد 1403
بروزرسانی محصول: 10 دقیقه پیش
خرید محصول کتاب نظام فنی و اجرایی کشور
شناسه محصول: 9786001685392
پاک کردن

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

ویژه آزمون نظام مهندسی عمران اجرا ، معماری اجرا و نظارت

محتوا کتاب شامل :

 • به همراه کلیدواژه
 • براساس آخرین اصلاحیه‌ها و تغییرات قوانین، آیین‌نامه‌ها
 • دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات مرتبط با ساخت و سازها

  کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

  کتاب نظام فنی و اجرایی کشور انتشارت نوآور ویژه داوطلبان آزمون های نظام مهندسی عمران (اجرا) و معماری (اجرا) می باشد. در انتهای کتاب سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اخیر به همراه پاسخ با اجراع به این کتاب آورده شده است.

  محتوا کتاب شامل

  • به همراه کلیدواژه
  • براساس آخرین اصلاحیه‌ها و تغییرات قوانین، آیین‌نامه‌ها
  • دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات مرتبط با ساخت و سازها  

  فهرست کتاب نظام فنی و اجرایی کشور:

  مقدمه

  بخش اول / نظام فنی و اجرایی

  نظام فنی و اجرايی طرح‌های عمرانی- مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۷۵
  ۱-۱-كليات
  ۱-۲-نقش نظام فنی و اجرايی در تهيه و اجرای برنامه‌های عمرانی كشور
  ۱-۳-اصول و مبانی كلی حاكم بر نظام فنی و اجرايی
  ۱-۴-گستره نظام فنی و اجرايی
  ۱-۵-تهيه طرح
  ۱-۶-مديريت بر تهيه طرح
  ۱-۷-اجرای طرح
  ۱-۸-خدمات مديريت و كنترل
  ۱-۹-خدمات و فعالیت‌های اجرايی
  ۱-۱۰-شرح اصول و مباني حاكم بر نظام فنی و اجرايی
  ۱-۱۱-اصول حاكم بر انجام مطالعات بنيادی و تحقيقاتی
  ۱-۱۳-اصول و مبانی حاكم بر تهيه و تدوين معيارها‌، استانداردها و ضوابط فنی
  ۱-۱۴-اصول و مبانی حاكم بر تهيه طرح
  ۱-۱۵-اصول و مبانی حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهای خدمات مديريت تهيه طرح و واحدهای خدمات مشاوره‌ای تهيه طرح
  ۱-۱۶-اصول و مبانی حاكم بر ارجاع كار به واحدهای خدمات مديريت تهيه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهيه طرح (‌‌‌‌‌‌واحدهاي تهيه طرح)
  ۱-۱۷-اصول و مبانی حاكم بر قراردادهای خدمات مديريت تهيه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهيه طرح
  ۱-۱۸-اصول و مبانی حاكم بر نرخ‌گذاری و نحوه پرداخت حق‌الزحمه قراردادهای خدمات مديريت تهيه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهيه طرح
  ۱-۱۹-اصول و مبانی حاكم بر اجراي طرح
  ۱-۲۰-تعريف واحد اجراي طرح
  ۱-۲۱-اصول و مبانی حاكم بر تشخيص صلاحيت واحدهای اجرای طرح
  ۱-۲۲-اصول و مبانی حاكم بر ارجاع كار به واحدهای اجرای طرح
  ۱-۲۳-اصول و مبانی حاكم بر قراردادها و پيمان‌های اجرای طرح
  ۱-۲۴-اصول و مبانی حاكم بر نرخ‌گذاری و نحوه پرداخت قراردادها و پيمان‌های اجرای طرح
  ۱-۲۵-مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای طرح
  ۱-۲۶-اصول و مبانی حاكم بر مديريت‌، كنترل و نظارت بر اجرای طرح
  ۱-۲۷-اصول و مبانی حاكم بر آماده‌سازی براي نگهداری و ‌بهره‌برداری
  ۱-۲۸-اصول و مبانی حاكم بر ارزشيابی
  نظام فنی و اجرايی كشور – ۲۰/۰۱/۱۳۸۵
  ۱-۳۰نظام فنی و اجرايی كشور/ فصل اول/ كليات
  ۱-۳۱-هدف
  ۱-۳۲-دامنه كاربرد
  ۱-۳۳-مراجع
  ۱-۳۴-تعاريف و مفاهيم
  ۱-۳۵-اصول نظام فنی و اجرايی كشور
  ۱-۳۶-عوامل ذينفع در نظام فنی و اجرايی كشور
  ۱-۳۷-فصل دوم/ مديريت
  ۱-۳۸-الزامات مديريت
  ۱-۳۹-فصل سوم/ پديد‌آوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمايه‌گذاری
  ۱-۴۰-مرحله پيدايش
  ۱-۴۱-مرحله مطالعات توجيهی
  ۱-۴۲-مرحله طراحی پايه
  ۱-۴۳-مرحله طراحی تفصيلی
  ۱-۴۴-مرحله اجرا
  ۱-۴۵-مرحله راه‌اندازی ، تحويل و شروع بهره‌برداری
  ۱-۴۶-الزامات پديدآوری طرح‌ها و پروژه‌‌های سرمايه‌گذاری

  ۱-۴۷-فصل چهارم/ تهيه اسناد مديريت، پديدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمايه‌گذاری

  ۱-۴۸-الزامات تهيه اسناد مديريت، پديدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمايه‌گذاری
  ۱-۴۹-فصل پنجم/ نحوه استقرار سامانه‌های نظام فنی و اجرايی كشور

  بخش دوم / قراردادهای پیمانکاری

  ۲-۱-موافقت‌نامه، شرايط عمومی و شرايط خصوصي پيمان‌ها
  ۲-۲-دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شـرایـط خصوصـی پیمـان‌ها و مقررات مربوط به آنها
  ۲-۳-موافقت‌نامه پیمان
  ۲-۴-شرايط عمومی پیمان

  ۲-۵-فصل اول/ تعاريف و مفاهيم

  ۲-۶-فصل دوم/‌ تأييدات و تعهدات پيمانكار
  ۲-۷- فصل سوم/‌ تعهدات و اختيارات كارفرما
  ۲-۸-فصل چهارم/ تضمين، پرداخت، تحويل‌ كار
  ۲-۹-فصـل پنجم/‌ حوادث قهری، فسخ، ختـم، تعليق، هزينه تسريع، خسارت تأخير، تسویه حساب، حل اختلاف

  بخش سوم / تشخيص صلاحيت و ارجاع کار

  ۳-۱-آيين‌نامـه طبقه‌بنـدی و تشـخيص  صـلاحيت پيمـانكاران
  ۱-۱-فصل اول/ کلیات
  ‌۱-۲-فصل دوم/ انواع پيمانكاران
  ۱-۳-فصل سوم/ تشخيص صلاحيت
  ۱-۴-فصل چهارم/ ضوابط و نظامات
  ۳-۲-دستورالعمل نحوه رسيدگی به تخلفات انتظامی پيمانكاران‌
  ۳-۱- فصل اول/ كليات و تعاریف
  ۳-۲-فصـل دوم/ مراجع رسيدگی به تخلفات انتظامی پيمانكاران
  ۳-۳-فصل سوم/ موارد تخلف و ميزان تنبيهات انضباطی
  ۳-۴-فصل چهارم/ فرآيند رسيدگی به تخلفات انتظامـی و تجديدنظـر در آراء

  بخش چهارم / آشنایی با فهرست بهاء

  ۴-۱-فهرست بهای واحد پايه‌ رشتـه ابنیه
  ۴-۲-دستورالعمل كاربرد فهرست بهای رشته ابنیه
  ۴-۳-کلیات فهرست بهای رشته ابنیه
  ۴-۴-تنظيم صورت جلسات، فهرست بهای رشته ابنیه
  ۴-۵-مصالح پای‌كار، پیوست ۱ فهرست بهای رشته ابنیه
  ۴-۶-ضریب طبقات، پیوست ۲ فهرست بهای رشته ابنیه
  ۴-۷-شرح اقلام هزينه‌های بالاسری، پیوست۳ فهرست بهای رشته ابنیه
  ۴-۸-دستورالعمل تجهيز و برچيدن، پیوست ۴ فهرست بهای رشته ابنیه
  ۴-۹-تعاريف تجهيز و برچيدن
  ۴-۱۰-روش تهيه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن
  ۴-۱۱-شرايط كلی تجهيز و برچيدن
  ۴-۱۲-نحوه پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن
  ۴-۱۳-کارهای جدید، پیوست ۵ فهرست بهای رشته ابنیه
  ۴-۱۴-دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
  ۴-۱۵-دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های‌ ستاره‌دار
  ۴-۱۶-ضـوابط اجـرایی کـارهـای امـانـی در پروژه‌های استانی
  ۴-۱۷-آیین‌نامه روش کار شورای فنی استان

  بخش پنجم / الحاقات و اضافات

  ۵-۱-آشنایی با ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور
  ۵-۲-دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
  ۵-۳-آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

  بخش ششم / آزمون‌های نظام مهندسی

  كليدواژه

  منابع و مآخذ

  نظام فنی و اجرایی کشور

مشخصات

مشخصات

وزن 284 گرم
ابعاد 21 × 15 سانتیمتر
نویسنده/ مترجم

مهندس محمد عظیمی آقداش

ناشر

نوآور

تعداد صفحات

224

سال چاپ

1402

نوبت چاپ

19

نوبت ویرایش

6

سی‌دی

ندارد

قطع کتاب

رقعی

رنگ صفحات

سیاه سفید

جلد

شومیز (مقوایی)

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

قیمت محصول:
تومان ۱۲۲,۴۵۰تومان ۱۸۲,۴۵۰